עבירות נוער

הילד שלכם נחשד בפלילים, נחקר או נעצר? אתם נסערים, דואגים, כועסים אולי, ולא בטוחים מה הדבר הכי נכון שצריך לעשות כרגע?לפני כל פעולה, פגישה או תגובה - הדבר ראשון שיש לעשות בשלב הזה הוא להתייעץ עם עורכת דין פלילית מקצועית אשר תיתן לכם את כל המידע, תסביר לכם מה עומד לקרות ומהן האפשרויות העומדות בפניכם.

 

במאמר זה אסקור בפניכם את התייחסות חוק הנוער במדינת ישראל לאחריות הפלילית שחלה על קטינים.

 

מיהו קטין

"קטין" הוא מי שטרם מלאו לו 18 שנים.גיל האחריות הפלילית הוא 12, כלומר מגיל 12 הקטין הוא בר עונשין, חלה עליו אחריות פלילית והוא מוגדר על פי החוק כ - "קטין בר עונשין", משמע – ניתן להגיש נגדו כתב אישום בגין ביצוע עבירה פלילית.

 

הליך פלילי נגד קטינים מתנהל בבית המשפט לנוער.הרשויות, בכללן בית המשפט ושירות המבחן לנוער, שואפות לנקוט גישה שיקומית/טיפולית, כאשר מדובר בעבירה של קטינים, זאת מתוך כוונה לאפשר להם לחזור למוטב במהירות האפשרית כדי שלא יגררו למעגל הפשע.

 

חקירת קטין

ככלל, למעט חריגים המנויים בחוק, תתבצע חקירה של קטין על ידי שוטר שהוסמך לחקור נוער וילדים, בשעות היום, בידיעת הוריו או אפוטרופוס אחר.לקטין עד גיל 14 זכות להיחקר בנוכחות הוריו. מעל גיל 14 זו אינה חובה וההחלטה נתונה לשיקול דעת החוקר

 

מעצר קטינים

מעצר קטין הוא פעולה קיצונית אשר לרוב יעשה כל מאמץ להימנע ממנה.סעיף 10א' לחוק הנוער קובע כי: "לא יוחלט על מעצרו של קטין אם ניתן להשיג את מטרת המעצר בדרך שפגיעתה בחירותו פחותה, והמעצר יהיה לפרק הזמן הקצר ביותר הנדרש לשם השגת המטרה כאמור; בקבלת החלטה על מעצרו של קטין, יובאו בחשבון גילו והשפעת המעצר על שלומו הגופני והנפשי ועל התפתחותו".

 

אולם אם התקיימו עילת המוצר הקבועות בחוק, יכול להתבצע מעצר רק תחת צו שופט ולפרקי הזמן הקבועים בחוק.

 

כתב אישום לקטין

כתב אישום נגד קטין יוגש בבית משפט השלום לנוער או בבית המשפט המחוזי לנוער – בעבירות שהן בתחום סמכותו העניינית.בטרם יוגש כתב האישום, לקטין עומדת זכות השימוע בדיוק כמו לחשודים בגירים. זהו שלב קריטי בניהול התיק שכן עורך דין פלילי מומחה לנוער יוכל גם בשלב הזה, תוך נקיטת אסטרטגיה מתאימה, לנהל את השימוע, לבקש להימנע מהגשת כתב האישום ולהביא לסגירת התיק.אחד הכלים לכך הוא תחילת תהליך ומעקב שירות מבחן לנוער, בטרם קבלת החלטה אם להעמיד את הקטין לדין. לתסקיר שירות המבחן יש חשיבות מכרעת לגבי המשך ההליך הפלילי נגד הקטין וההחלטה אם להגיש כתב אישום או להימנע מכך.

 

העמדת קטין לדין

תנאי להעמדת קטין לדין הוא כי לא חלפה שנה מיום ביצוע העבירה בה מואשם (במקרים אחרים נדרשת הסכמת היועמ"ש).קטינים מתחת לגיל 13 לא ניתן להעמיד לדין בכל מקרה, אלא לאחר אישור קצין מבחן.הדיון בבית המשפט יתקיים תמיד בדלתיים סגורות (למעט הגורמים הקשורים לתיק כגון הורי הנאשם, שוטרים, קצין המבחן, עובד סוציאלי והסנגור) וכן יוטל צו איסור פרסום על פרטי התיק.

 

אם החליט ביהמ"ש כי הקטין אכן ביצע את העבירה המיוחסת לו, עומדות בפניו שלוש אפשרויות:

 

1. להרשיע את הקטין ולגזור את עונשו.

2. להימנע מהרשעת הקטין ולהורות על אחד או יותר מדרכי הטיפול והאמצעים המנויים בחוק, למשל:

  • העמדת הקטין במבחן בפיקוח של שירות מבחן.
  • קבלת התחייבות של הקטין בדבר התנהגותו בעתיד.
  • חיוב הקטין והוריו בקנס.
  • חיוב הקטין או הוריו בתשלום פיצוי.
  • ובמקרים מסוימים רשאי בית המשפט להורות על שהיית הקטין במעון לבני נוער לתקופה שייקבע.

3. לפטור את הקטין בלא צו, בד"כ בעבירות במדרג נמוך של חומרה, לאחר שהקטין עבר תהליך טיפולי ובמאזן בין להרשיעו לבין שלא להרשיעו גובר הרצון לאפשר לו לחזור לדרך הישר.

 

במקרים רבים, ביצוע עבירה פלילית על ידי קטין מהווה צומת קריטי בחייו וניתן ואף כדאי למנף את ההליך הפלילי לצורך למידה, הבנה וטיפול.

עוה"ד שייקיס מאמינה שהתקופה שבה חרב האיום הפלילי מונפת מעל צווארו של הקטין היא מומנטום מצוין לתהליך של שינוי ורואה בכך לא פחות משליחות.

על פי גישתה של עו"ד שייקיס לטיפול בנוער, נקודת הזמן הזאת מאפשרת לקטין ערך מוסף לשינוי תפיסתי והוא לא פחות חשוב מהצלחת התיק בהיבט המשפטי

 

לסיכום:

אם הילד שלכם זומן לחקירה, נחשד בפלילים או נתון במעצר – אל תעברו את זה לבד. אתם מעורבים רגשית ואין בידיכם את הכלים המתאימים והידע המספיק לעזור לו, ולעתים, שלא בכוונה – ללא עזרה מקצועית אתם עלולים חלילה להסב לו נזק.

כדי לנקות את שמו של הילד ולהחזירו למוטב - פנו ללא דיחוי לקבלת ייעוץ עם עורך דין פלילי, על מנת שיטפל בתיק בדרך הטובה והמקצועית ביותר, עם כל הרגישות הנדרשת בטיפול בקטין.